SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
brainstorming [bräj´nstå(r)miŋlångt å] substantiv ~en brain|­storm·ing·enspontant fram­kastande av än­nu inte genom­tänkta idéer i mindre grupp psykol.tid.JFRcohyponymhjärnstorm sedan 1968av eng. brain­storming med samma betydelse, till brain ’hjärna’, ur grek. brekhmos´, bregmos´ ’panna’, och storm ’storm’