SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bred adjektiv brett 1som har stor ut­sträckning på tvären mot (tänkt) huvud­riktning normalt i våg­rätt läge admin.MOTSATSantonymsmal 1 JFRcohyponym1djup 2cohyponym1hög 1cohyponymlång 1cohyponym2vid breda axlaren bred gataen bred dubbel­sängen kort och bred näsahan är bred över ändanett brett leendeäv. neutraltsom har viss ut­sträckning på tvären mot sin huvud­riktning milsbredfloden är två kilometer bredäv. bildligt, spec.tydlig, ut­präglad särsk. om språk(variant) hon talar bred dialektpå bred skånskabred amerikanskabred som en ladugårdsdörrmycket bredhan är två meter lång och bred som en ladugårds­dörr över axlarna den breda vägenseväg 1 göra sig bredgöra sig märk­värdigfrån att sällan ha sagt något alls, började han plötsligt göra sig bred på möten och i kommittéer med bred marginalsemarginal 1 tala vitt och brett om ngtse2vid sedan 1000-taletrunsten, Skånela, Uppland (Sveriges runinskrifter)runform briþ, fornsv. breþer; gemens. germ. ord; o­visst urspr.; ev. besl. med sprida 2som om­fattar en förhållandevis stor mängd (typer av) före­teelser på visst om­råde e.d. sociol.MOTSATSantonymsmal 3 en bred koalitions­regeringförsöka hitta breda lösningargå fram­åt på bred frontbeslutet hade bred folklig förankringhon har ett brett registerde breda lagrense1lager 2 sedan ca 1860