SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1bredvid [bre(d)vi´d] preposition bred|­vidnära in­till sidan av person el. före­mål NollJFRcohyponym1intillcohyponyminvid han har all­tid facit upp­slaget bredvid textenhästarna låg precis bredvid var­andra hela upp­loppetofta försvagat betr. närhet i all­mänheten stuga all­deles bredvid sjönmannen stod bredvid kvinnan i röttäv. bildligt, spec.i jäm­förelse med bredvid NN verkar ON provinsiellspec. äv. för att an­ge till­kommande (mindre viktig) före­teelsebredvidläsningbredvid sitt vanliga arbete har hon flera extra­knäcksedan 1404öppet brev utfärdat av Nils Botolfsson i uppländska Vaxala härad om ägobyte (Svenskt Diplomatarium)fornsv. bredhvidh, a breþ viþ, eg. ’på jäm­bredd med’; till bred och 1vid
2bredvid [bre(d)vi´d] adverb bred|­vidnära in­till sidan (av ngn eller ngt) NollJFRcohyponym2intillcohyponymjämsides sätt dig i stolen bredvidflickan i huset bredvidäv. bildligthan har jobb som ingenjör men har en liten import­firma bredvidsedan 1461Stockholms Stads Jordebok 1420–1474se 1bredvid