SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
brikette´ra verb ~de ~t brik·ett·er·arpressa samman (pulvriserat material) till briketter tekn.briketterat bränslebrikettera ngtsedan 1884Subst.:vbid1-125315briketterande, vbid2-125315brikettering