SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bronsera [brånse´-äv.bråŋse´-] verb ~de ~t brons·er·aröver­dra med skikt av brons el. brons­färg tekn.skålarna bronseradesi perf. part ofta för att an­ge färg­tonett par bronserade muskel­byggarebronsera ngn/ngtsedan 1697Subst.:vbid1-125746bronserande, vbid2-125746bronsering