SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1brygg`a substantiv ~n bryggor brygg·an1mindre, vanligen botten­fast ut­byggnad från strand som ger direkt förbindelse mellan land och djupare vatten särsk. för an­löpning och förtöjning av (djup­gående) båt men äv. för bad sjö.JFRcohyponymkajcohyponympir badbryggapontonbryggaskärgårdsbryggatvättbryggaångbåtsbryggaan­göra en bryggade lade till vid brygganisen hade raserat bryggande hoppade i direkt från brygganäv. om liknande an­ordning på land för arbete i viss höjdlastbryggasedan 1000-taletrunsten, Fasterna, Uppland (Sveriges runinskrifter)runform bryku (ack.), fornsv. bryggia; gemens. germ. ord, besl. med bro 2broliknande förbindelse mindre brukl. ut­om i sammansättn.landbryggavindbryggaspec. om konst­gjord tand(rad) som fästs vid äkta tänder och fyller ut en lucka mellan demguldbryggatandbryggahan har en brygga i över­käkenäv. bildligtförsök gjordes att slå en brygga över till mot­partensedan 1000-taletrunsten, Fasterna, Uppland (Sveriges runinskrifter)3på­byggnad över ett far­tygs översta däck som far­tyget navigeras och styrs från sjö.SYN.synonymkommandobrygga kaptenen stannade på bryggan så länge stormen varadesedan 18874samman­koppling av flera elektriska komponenter i en krets för mätning av vissa elektriska storheter, t.ex. ledningsmotstånd eltekn.bryggkopplingmätbryggasedan 18755ställning med kroppen böjd i båge bak­åt och stödd av huvud eller händer i brottning och gymnastik sport.gå upp i bryggaofta bildligt i ut­tryck för nästan hopp­löst under­lägehemma­laget var nere i brygga två gånger men reste sig och lyckades kvittera(i) bryggasedan 1897De’ ä’ dans på Brännö brygga.Refränginledning i visa med samma namn av Lasse Dahlquist (1941)
2brygg`a verb bryggde bryggt, pres. brygger brygg·er1värma upp mäsk vid öl­tillverkning kokk.äv. med avs. på resultatetbrygga ölbrygga (ngt)sedan förra hälften av 1300-taletWestmanna-Lagenfornsv. bryggia; gemens. germ. ord, trol. besl. med bröd 2till­reda (kaffe eller te) genom att sila kok­hett vatten genom fin­malet material kokk.bryggkaffebrygga tehon bryggde en kanna kaffebrygga ngtsedan 1830Subst.:vbid1-126393bryggande, vbid2-126393bryggning