SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
brysk adjektiv ~t tvär och o­nödigt hård eller sträng om person, handling e.d. admin.psykol.JFRcohyponymomild ett bryskt svarhan svarade i brysk tonhon ångrade att hon varit så brysk mot elevernahan blev bryskt fälld i ut­kanten av straff­området (adv.)äv. om händelse e.d.ett bryskt av­brott i familje­livetbrysk (mot ngn)sedan 1709av fra. brusque med samma betydelse; av ita. brusco ’bitter; barsk; o­vänlig’