SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
brös`tton substantiv ~en ~er bröst|­ton·en1djup ton ur bröst­registret musiken sångare känd för sina brösttonersedan 18142vanligen plur. uttrycks­sätt som vittnar om myndighet och bestämdhet komm.han fram­förde sina krav utan att ta till några brösttoneräv. om uttrycks­sätt som vittnar om (falsk) känslosamhetnär han kommer in på miljö­frågor tar han gärna till brösttonernasedan 1918