SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
by`fogde substantiv ~n byfogdar by|­fogd·enperson som före­står ett (äldre) bya­lag histor.samh.yrk.SYN.synonymbyäldste JFRcohyponymålderman äv. om vissa fogdar som var verksamma i städerna i äldre tidsedan 1404kungörelse utfärdad av borgerskapet i Söderköping (Svenskt Diplomatarium)fornsv. byfoghate