SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1börs substantiv ~en ~ar börs·en(större) portmonnä vanligen med rundad form kläd.rum.han öppnade sin börs och hällde ut en hand­full myntäv. mer el. mindre bildligthon gav honom fem­tio kronor ur sin egen magra börs(i) börsensedan 1658av medeltidslat. bur´sa ’penning­pung’; av grek. byr´sa ’djur­hud; lädersäck’; jfr 1buss 2, purser, remburs
2börs substantiv ~en ~er börs·enofta best. f. sing. central institution för affärs­verksamhet särsk. med värde­papper men äv. med valutor el. viktiga varu­slag, bl.a. rå­varor ekon.rum.börsbolagbörslistabörsnoteringfondbörsråvarubörsvalutabörsspekulera på börsenföre­tagets aktier ska noteras på börsensärsk. med tanke på ut­vecklingen av verksamhetenen svag börsen stigande börsbörsen låg stilla på mån­dagenäv. om lokalenbörsens stängning på efter­middagenäv. om samman­fattningen av de personer som gör affärer på börsenvinst­varningen bör inte chocka börsenäv. om ställe (ibl. i tidning) där vissa upp­gifter med­delasi sammansättn. antikvitetsbörsnyhetsbörsresultatbörs(på) börsensvarta börsenden o­lagliga, hemliga marknadenpå svarta börsen kan fansen få betala tusen­tals kronor för en biljett som normalt kostar runt 300 sedan 1617av lågty., nederl. börs med samma betydelse; samma ord som 1börs; från ’penning­pung’ till ’sällskap med gemensam kassa’ till ’samlings­lokal för mäklare’