SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1C [se´] räkneord talet 100 i det romerska tal­systemet Nollsedan ä. fornsv.fornsv. C; av lat. C med samma betydelse; trol. bildning till den grek. bok­staven the´ta, under på­verkan av begynnelse­bokstaven i lat. cen´tum ’hundra’
2C seCelsius
3C sekol