SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
cadcam-teknik [käd`käm-] substantiv ~en cad·cam-tekn·ik·enan­vändning av datorstöd vid konstruktion och till­verkning databehandl.tekn.sedan 1985av eng. CAD och CAM, initial­ord för Computer Aided Design och Computer Aided Manufacturing och teknik