SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
caddie [käd´i] substantiv ~n [käd´in], plur. ~r [käd´ier] äv. ~s [käd´is] caddi·erpraktisk med­hjälpare vid golf­spel med upp­gift att forsla klubbor, leta efter bollar m.m. sport.yrk.sedan 1932av eng. caddie med samma betydelse; av fra. cadet ’kadett’; jfr kadett