SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
cellulo`sa substantiv ~n cellul·os·anett organiskt ämne med mycket långa molekylkedjor, som ut­gör stödsubstans i växternas cell­väggar och där­igenom ger växterna håll­fasthet; spec. om detta ämne som utgångs­material för fram­ställning av pappers­massa biol.ämne.cellulosaindustrinsulfitcellulosaäv. om kemiskt fram­ställd pappers­massasedan 1847bildn. till nylat. cellulo´sus ’rik på små celler’, till lat. cell´ula ’liten cell’; jfr cell