SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
cellulo`sanitrat substantiv ~et cellul·osa|­nitr·at·eten cellulosaförening (med kväve och syre) som ut­gör basmaterial för lacker och lack­färger samt för spräng­ämnen av o­lika slag ämne.SYN.synonymnitrocellulosa JFRcohyponymbomullskrut sedan 1889