SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
char`moffensiv substantiv ~en ~er charm|­of·fens·iv·enmed­vetet vinnande upp­trädande i syfte att upp­nå för­delar särsk. av myndighet, organisation e.d. som normalt inte upp­fattas som charmig komm.stor­maktens charmoffensiv i Afrikaskatte­myndigheten in­ledde en charmoffensiv med förenklade blankettersedan 1958