SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
charrette [-ret´ljust sj-ljud] substantiv ~n [-ret´en] ~r [-ret´er] charr·ett·ensam­råd mellan alla berörda parter vid planering av ny­byggnad jur.sedan 1996av fra. charrette ’kärra’; efter en kärra som brukade rullas runt på arkitektskolan L’école des beaux arts i Paris på 1800-talet och där arkitektstudenterna kunde lägga sina idé­skisser