SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
charta [kar´-] substantiv ~n chart·antyp av politiskt manifest vanligen med krav på ökad politisk frihet pol.rum.Magna chartaCharta 77 under­tecknades av flera tusen tjeckiska intellektuellaen charta (om ngt/SATS)sedan 1839av lat. char´ta ’papper’; jfr karta