SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
chartreuse [∫artrö´s] substantiv ~n [-ö´sen] ~r [-ö´ser] chartreus·entyp av aromatisk örtlikör gul el. grön kokk.sedan 1869av fra. chartreuse med samma betydelse; till Chartreuse, namn på kloster i södra Frank­rike; jfr kartusian