SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
chow-chow [tçau´tçauel. med två huvudtryck] substantiv ~en ~ar chow-chow·enen spets­hund med blå tunga urspr. från Kina zool.sedan 1920-taletav eng. chow-chow med samma betydelse; av kinesiskt urspr.