SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
cicero´n substantiv ~en ~er cicer·on·enperson som sak­kunnigt före­visar se­värdheter el. an­dra intressanta före­teelser allmän kulturkomm.yrk.sällskapets ciceron i den eviga staden var NNäv. ngt ut­vidgat, t.ex. om (författare till) rese­handbokciceron (för ngn)sedan 1771av ita. cicerone med samma betydelse; till Cicero, se cicero