SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
cita´t substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en cit·at·etorda­grant åter­givet (kortare) av­snitt av text el. tal e.d.; ofta i syfte att ge auktoritet el. glans åt fram­ställning e.d. litt.vet.citatkontrollcitatteknikbibelcitatett orda­grant citatett direkt citatett förvanskat citatmed lös­ryckta citat kan man bevisa vad som helstjag vill in­leda mitt an­förande med ett citat från Shakespearevid muntlig citering äv. för att an­ge början och slut av dettahan sade, citat, fienden måste förintas, slut citatäv. om åter­givet musik- el. bildavsnittett citat ur Beethovens nionde symfonimånga reklamkonstnärer an­vänder citat från t.ex. Michelangelo och Rembrandtett citat (från ngn/ngt), ett citat (ur ngt)sedan 1810av lat. cita´tum med samma betydelse; till citera