SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
civi`lmål substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en civ·il|­mål·etjuridiskt mål som av­ser en civil tvist och allt­så inte inne­fattar ngt brott jur.SYN.synonymtvistemål JFRcohyponymbrottmål sedan 1687