SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
clearing [kli´ring] substantiv ~en clear·ing·ensmidigt ordnande av ekonomiskt mellan­havande genom att fordringar och motfordringar får ta ut var­andra ekon.JFRcohyponymavräkning clearingavtalclearinginstitutclearing (av ngt)sedan 1879av eng. clearing med samma betydelse; jfr cleara