SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
cotangent [ko`taŋgent, ko`tanjentäv.ko´taŋgent, ko´tanjent] substantiv ~en ~er co|­tang·ent·envanligen best. f. sing. (värde av) co­tangens åld.mat.cotangenten (för TAL)sedan 1850