SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
coulomb [kolåm´b] substantiv, ingen böjning, n-genus en mått­enhet för elektrisk laddning fys.mått.SYN.synonymamperesekund sedan 1906till namnet på den franske fysikern de Coulomb (1736–1806)