SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
da`gpenning substantiv ~en ~ar dag|­penn·ing·enbelopp som erhålls per dag t.ex. som utbildnings­bidrag vid arbetsmarknads­utbildning arb.sedan senare hälften av 1400-taletSvenska Medeltids-Postillorfornsv. dagh päning