SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
da`lkarl substantiv ~en ~ar dal|­karl·en(mans)person från Dalarna yrk.SYN.synonym1mas 1synonymdalmas i plur. ngn gång om personer från Dalarna o­avsett könsedan 1402 (som till­namn)öppet brev utfärdat av Olof Finne i Garpenberg i Dalarna om arvsanspråk på gård och hytta (Svenskt Diplomatarium)fornsv. dalakarl, dalekarl, se dal, karl