SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dat substantiv ~en ~er dat·envanligen plur. stark prestation åld.psykol.JFRcohyponymstordådcohyponymbedriftcohyponymbragd hjältedatsedan 1000-taletrunsten, Karlevi, Öland (Nilsson)runform taiþir (plur.), fornsv. dat; av lågty. dat med samma betydelse; jfr dåd