SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
datalogi [-gi´] substantiv ~n data·loginen vetenskaps­gren som studerar beräkningar särsk. så­dana som ut­förs med dator; spec. med tanke på konstruktion och tillämpning av program­vara för datorer databehandl.vetenskapl.informations­behandling om­fattar bl.a. datalogisedan 1970till 2data och grek. -logi´a, till log´os ’ord; (en) lära’