SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
date´ra verb ~de ~t dat·er·ar1förse (skrivelse e.d.) med datum komm.brevet är daterat den 3 majdatera ngt (TID)sedan 1537till datum 2an­ge tillkomst­tid för ngt före­mål, ngn skrift etc.; mest in­om de historiska vetenskaperna arkeol.man har daterat fyndet till 1000-taletdatera ngt (till TID)sedan 1771Subst.:vbid1-132927daterande, datering