SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
date´ra sig verb daterade daterat dat·er·arhär­röra sig från viss tids­period tid.fyndet daterar sig från 300-taletdatera sig från TIDsedan 1817Subst.:vbid1-909144daterande, datering