SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
date´ring substantiv ~en ~ar dat·er·ing·en1an­givet datum komm.JFRcohyponymdatum dateringsteknikbrevet saknade dateringdatering (på ngt)sedan 18422fast­ställande av tid­punkt för till­komst o.d. arkeol.tid.JFRcohyponymdatum en säker dateringdateringen av de ut­grävda fyndendatering (av ngt)sedan 1850