SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
da`tortomografi substantiv ~n dat·or|­tomo·grafinmetod att med hjälp av dator tolka bilder av hur röntgen­strålar för­delar sig i vissa skikt av kroppen t.ex. i buk­hålan el. skallen med.datortomografi ger mer information än vanlig röntgenäv. om liknande metoder som ut­nyttjar radio­vågor el. radio­aktiva isotoperemissionsdatortomografisedan 1976till dator och tomografi