SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
decime´ra verb ~de ~t dec·im·er·ar(av­sevärt) minska an­talet av utstr.JFRcohyponymreducera den svenska hären decimerades av svält och sjukdomarlaget är starkt decimerat av skadordecimera ngn/ngt (med/till ngt)sedan 1841av fra. décimer med samma betydelse, eg. ’ta ut en tion­del’; jfr decimal Subst.:vbid1-133135decimerande, vbid2-133135decimering