SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
definition [-∫o´n] substantiv ~en ~er de·fin·it·ion·enav­gränsning och bestämning av betydelse hos ord el. annat språkligt ut­tryck af.fil.cirkeldefinitionen strikt definitionen exakt definitionen vid definitionen bred definitionen snäv definitionen allmän­giltig definition av begreppet terrorismäv. all­männareövertalningsdefinitionhennes definition av båt­semesterdefinition (av ngt) (som ngt)aristotelisk definition definition vars huvud­led ut­görs av ett över­ordnat begrepp till det ord som ska definierast.ex. ”liten hund” som definition av ”pudel”per definition definitionsmässigten kompromiss inne­bär per definition att båda sidor ger av­kall på någon­ting sedan 1604