SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
degeneration [-∫o´n] substantiv ~en de·gen·er·at·ion·enut­veckling till det sämre särsk. av nya individer i visst släkte biol.med.zool.ärftlig degenerationäv. om om­vandling av celler, vävnader el. organ till ngt sämredegeneration av ena njurendegeneration (av ngn/ngt)sedan 1727till degenerera