SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
delcre´dere el. delkre´deredelkre´dere adverb del·cred·ere, del·kred·eremed an­svar för att en (o­säker) betalning full­görs av kredit, skuld o.d.; särsk. vid kommissionsaffärer ekon.stå delcredereofta substantiverat om så­dant an­svarJFRcohyponymborgen 1 delcredereprovisionöver­ta ett delcredereäv. om (täckning för) o­säkra fordringardelcrederefonddelcrederekontosedan 1880till ita. del credere ’på heder och sam­vete’