SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1de`lta äv. åld. de`ltagade`ltaga verb deltog deltagit deltagen deltagna, pres. deltar äv. åld. deltager del|­tag·it1med­verka som en av flera parter i viss kollektiv aktivitet; från att vara när­varande till att handla aktivt sociol.delta i fackliga kurser och mötendelta i folk­omröstningenrunt hundra nationer deltog i tävlingarnadelta (i ngt)sedan 17622känna med­lidande och ev. äv. visa det psykol.vi del­tar alla i sorgen över NN:s döddelta i ngtsedan 1778Subst.:deltagande
2delta [del´-el.del`-] substantiv ~t ~n delt·at1solfjäder­formad bildning av av­lagringar vid delad flod­mynning rum.deltaområdeNilens deltasedan 1807efter likheten med den grek. bok­staven del´ta; jfr d 2sällan grav accent fjärde bok­staven i det grekiska alfabetet språkvet.sedan 1850av grek. del´ta (Δ)