SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
demission [-∫o´n] substantiv ~en ~er de·miss·ion·enfri­villigt ned­läggande av högre ämbete särsk. minister­post formelltsamh.JFRcohyponymavgång 2 demission (av ngt)sedan 1716av lat. demiss´io, ’ned­läggande’, till demitt´ere ’släppa ned’; jfr mission, permission