SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
desinformation [-∫o´n] substantiv ~en ~er des·in·form·at·ion·en(försök att över­föra) vilse­ledande information komm.regeringen an­klagades för att sprida desinformation om gift­utsläppendesinformation (om ngn/ngt/SATS)sedan 1959av eng. disinformation med samma betydelse; till lat. dis´- ’i­sär’ och information