SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
deskription [-∫o´n] substantiv ~en ~er de·skript·ion·enbeskrivning i vetenskapliga samman­hangvetenskapl.deskription (av ngt)sedan 1716av lat. descrip´tio ’beskrivning’, till scri´bere, se skriva