SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
deskriptiv [-i´vel.des´-] adjektiv ~t de·skript·ivsom en­bart syftar till att beskriva och inte till att t.ex. analysera, dra slut­satser, ut­göra norm etc. vetenskapl.MOTSATSantonymanalytisk 1antonymnormativ JFRcohyponymbeskrivande deskriptiv geometrien deskriptiv grammatiksedan 1828