SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
detal`jhandel substantiv ~n de·talj|­handelnhandel med varor för försäljning till de slutliga konsumenterna vanligen av varor i små kvantiteter handel.SYN.synonymminuthandel JFRcohyponympartihandelcohyponymgrosshandel detaljhandelskedjadetaljhandelssektordetaljhandeln ökade sin försäljning med över 5% jäm­fört med förra åretdetaljhandel (med ngt)sedan 1845