SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
detek`tor substantiv ~n ~er [-o´rer] de·tekt·or·erapparat för på­visande av existens av ngt (svår­upptäckt) tekn.JFRcohyponymindikator lögndetektormindetektorrökdetektorspec. fys.apparat för på­visande av partiklar eller strålning detektorn indikerade före­komst av radio­aktiv strålning i lokalensedan 1959till eng. detect, se detektera