SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
determinativ [-tär´-äv.-i´v] adjektiv ~t de·term·in·at·ivsom syftar fram­åt på ett följande relativt pronomen; om pronomen och adverb admin.i ut­trycket ”den man som i går sågs lämna landet” är ”den” determinativt pronomensedan 1805