SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
diabe´tes substantiv, best. f. ~en el. ~ dia·bet·es·ensocker­sjuka med.diabetespatientåldersdiabetessedan 1797till diabe´tes melli´tus; bildn. till grek. diabe´tes ’passage’ och lat. mel´ ’honung’