SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
diabolisk [-bå´l-] adjektiv ~t diabol·iskdjävulsk admin.af.psykol.en diabolisk fälladen diaboliska behandlingen av fångarnaäv. försvagathan fick en diabolisk lust att lura hennesedan 1629av grek. diabolikos´ med samma betydelse, till diab´olos ’djävul’; jfr djävul