SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
diameter [dia`-el.-me´-] substantiv ~n diametrar dia·metr·ar(längden av en) sträcka genom medel­punkten mellan två punkter på om­kretsen av en cirkel mat.JFRcohyponymradie diameterns längd är dubbelt så stor som radiensrörets diameter är 10 cmäv. om mot­svarande sträcka i klotjordens diameteräv. all­männare betr. t.ex. ellipserträd­stammens största diameteren diameter (från ngt) (till ngt), en diameter (mellan ngra)sedan 1584av grek. diam´etros med samma betydelse, till dia ’genom’ och met´ron ’mått’; jfr 1meter