SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dimorf [-mår´f] adjektiv ~t di·morfsom upp­träder i två former trots kemiskt el. biologiskt lika samman­sättning; om växter, djur el. ämnen admin.sedan 1833jfr ty. dimorph; av grek. dim´orphos med samma betydelse, till dis´ ’två­faldig’ och morphe´ ’form, gestalt’